Regulamin

 1.       Sklep internetowy „grajfka.pl” znajdujący się pod adresem www.grajfka.pl należy do grajfka.pl Małgorzata Reich i prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2.       grajfka.pl Małgorzata Reich jest przedsiębiorstwem wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiada nadany numer NIP  5751157064 i mieści się pod adresem ul. Dąbrówki 18,       42-286 Koszęcin.
 3.       Wszystkie grafiki, zdjęcia, loga, wykresy itp. znajdujące się pod tym adresem objęte są prawami autorskimi i nie wolno używać ich bez pozwolenia grajfka.pl Małgorzata Reich.
 4.       Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostanie wysłana      wiadomość e-mail, że zamówienie dotarło do sklepu.
 5.       Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego potwierdzenie złożenia zamówienia.
  Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
 •         W przypadku wysyłki za pobraniem – minimum 24h od złożenia zamówienia, nie później jednak niż 48h (tj. do dwóch dni roboczych)
 •         W przypadku przedpłaty na konto – do 24h od zarejestrowania wpłaty od kupującego (tj. następnego dnia roboczego)
 •         W przypadku odbioru osobistego – natychmiast gdy Kupujący odbierze towar po wcześniejszym powiadomieniu Sprzedającego.

 

 1.       Przez „czas realizacji zamówienia” należy rozumieć czas w jakim Sprzedający przygotuje zakupiony towar do wysyłki bądź odbioru osobistego i przekaże go dalej do przewoźnika bądź przekaże bezpośrednio klientowi. W czas realizacji nie jest wliczany czas jaki potrzebuje przewoźnik na dostarczenie przesyłki do Kupującego (z reguły do 2 dni roboczych w przypadku przesyłek kurierskich i priorytetowych, natomiast powyżej 2 dni dla przesyłek ekonomicznych).
 •         Po skompletowaniu zamówienia towar zostanie wysłany do Kupującego.
 •         Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT
 •         Do każdego zamówionego w sklepie produktu jest dołączany rachunek.
 1.       Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności dostępnych zależnie od typu towaru:
 •         Gotówka
 •         Przelew bankowy na konto sklepu
 •         Za pomocą firmy trzeciej (płatności internetowe) Transferuj.pl, której regulamin jest dostępny osobno na stronie transferuj.pl
 •         Przy odbiorze: należność pobiera kurier bądź listonosz.

 

 1.       Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź Paczkomaty24, zależnie od ustaleń Kupującego ze Sprzedającym. Koszty dostawy zostały przedstawione w poniższej tabeli kosztów dostawy.

TABELA KOSZTÓW DOSTAWY

 1.       Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2.     Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „grajfka.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych
 3.     Zwrot towaru.

               Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za           szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej   odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni          ustalonym w sposób określony w art. 10 ust 1.

 1.     Wydanie towaru.

               Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby firmy, a w przypadku jego wysyłki kiedy                przesyłka dotrze do rąk Kupującego.

 1.     Reklamacje.

               Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go jak najszybciej do sklepu     wraz z opisem usterki.

 •         Reklamacje są realizowane w terminie do 14 dni roboczych.
 •         Naprawione lub wymienione na wolne od wad towary odsyłamy do klienta na nasz koszt.
 •         W przypadku nie stwierdzenia wady podlegającej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy klienta, towar zostanie odesłany na koszt klienta.
 •         Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (rachunek)
 •         Zwrot gotówki dokonamy na podane przez Państwo konto bankowe
 •         Podczas obioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić z pracownikiem firmy kurierskiej/pocztowej protokół szkody, który będzie zawierał; datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków
 •         Gwarancja na produkty udzielana jest na okres 24 miesięcy.

 

 1.     Spory wynikłe na tle stosowania powyższego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.
 2.     Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.